หน้าหลัก

Banner_006
Banner_004
Banner_SDG
previous arrow
next arrow

ภาพกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักบริหารกลยุทธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Collaborative working on cloud computing”

ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ และบุคลากรสำนักบริหารกลยุทธ์ เข้าร่วม โครงการอบรมเ…
Read More

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดประชุมหารือการทบทวนทิศทางของมหาวิทยาลัย: จิ๋วแต่แจ๋ว

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดประชุมหารือการทบทวนทิศทางของมหาวิทยาลัย: จิ๋วแต่แจ๋ว ให้สอดคล้องกับการดำเนินงา…
Read More

ประชุมการกำหนดนโยบายตามกรอบงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมการกำหนดนโยบายต…
Read More

SDU Directions: Revised Version

Download เอกสาร