หน้าหลัก

ภาพกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

เอกสารประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2566ประกาศคำสั่งกฎกระทรวงเอกสารเพิ่มเติมทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

SDU Directions: Revised Version


สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ทิศทางของมหาวิทยาลัย

Suan Dusit University Quality Assurance (SDU QA)

Good University Report