สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน

 

ข้อมูลสารสนเทศ (CDS) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รอบการเผยแพร่ข้อมูล
1.ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
2.ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563
3.ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563
4.ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
  ข้อมูลสารสนเทศ
 

อัปโหลดไฟล์รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (SAR) รอบ 6 เดือน

หน่วยงานสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ที่ไดรฟ์ osm.dusit@gmail.com หรือตามลิงก์ ดังนี้ https://drive.google.com

  อัปโหลดไฟล์
 

จองรอบการติดตามรอบ 6 เดือน

หลักสูตรลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจประเมิน รอบ 6 เดือน (เฉพาะเครือข่ายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
กรณีใช้งานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โปรดติดตั้งระบบ VPN ก่อนใช้งานระบบ
  จองรอบการติดตาม
 

รายชื่อผู้ประเมินฯ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน
  รายชื่อผู้ประเมินฯ

***ขณะนี้เว็บไซต์สำนักบริหารกลยุทธ์ อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก***