filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


 • filter_drama
  ข่าวสารและกิจกรรม

        สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าศึกษางานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษารวมถึงด้านสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต [วันที่ 8 พฤษภาคม 2560]

   

           ด้วยสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าศึกษางานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษารวมถึงด้านสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มาเป็นประธาน บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

   

  อัพเดทข่าวเมื่อ 2017-05-08